MALEND WATERGUARD
SƠN CHỐNG THẤM MÀU

Là sơn chống thấm, bảo vệ tường khỏi sự xâm nhập của nước. Với công thức chống thấm liên tiếp giúp ngăn chặn sự thấm nước, phát triển nấm mốc và bảo vệ màng sơn không bị hư hại.

Xem thêmThu gọn

SƠN CHỐNG THẤM MÀU

Giá: 4,568,000 VNĐ/KG

Khối lượng: 19.5 Kg

MÃ QR

Hệ thống sơn đề nghị

Là sơn chống thấm, bảo vệ tường khỏi sự xâm nhập của nước. Với công thức chống thấm liên tiếp giúp ngăn chặn sự thấm nước, phát triển nấm mốc và bảo vệ màng sơn không bị hư hại.

Sản phẩm khác

Gọi Ngay: 0961226489